Styrk Grøndalsvænge
Bevar andelsboligforeningen
Citat fra Københavns Kommune. Teknik- og miljøforvaltning, Byens udvikling pr. den 07-03-2014
Kommunen kan på den baggrund ikke godkende, at andelsboligerne omdannes til ejerboliger, da formålet - billige boliger - hermed forvanskes.